Trauma

Vad är Trauma?

Trauma är en mycket känslomässigt påfrestande händelse, det kan till exempel vara:

  • Våld
  • Katastrofer och olyckor
  • Sexuella övergrepp
  • Att uppleva krig och/eller flykt
  • Upplevelser under intensivvård eller operationer
  • Svår förlossning eller missfall
  • Mobbning
  • Destruktiva relationer
  • Anknytningstrauma

Det är fullt normalt med en stressreaktion efter sådana händelse. Minnesbilder som återkommer, stresspåslag i kroppen (till exempel hjärtklappning, spändhet och andra fysiska symtom) och svårigheter att sova eller mardrömmar till exempel. Oftast så läker dessa reaktioner naturligt, men ibland fastnar vi i dem och utvecklar vad som kallas posttraumatiskt stressyndrom.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär att man kan plågas av ett trauma som har hänt genom till exempel påträngande minnesbilder, mardrömmar, stressreaktioner i kroppen, isolering av sig själv och undvikande av allt som kan trigga traumareaktioner.

Man måste inte utveckla PTSD efter ett trauma, och det finns också andra sätt att benämna reaktioner på trauma som kan passa bättre, som till exempel ångest, nedstämdhet, relationsproblem, självkritik, osv.

Anknytning påverkar

Din känsla av trygghet i världen grundläggs som barn, i kontakt med dina föräldrar. Föräldrar som ofta lyckas ge trygghet kärlek och förutsägbarhet till sina barn bygger en trygg anknytning, men föräldrar som ofta misslyckas med detta bygger en otrygg anknytning med sina barn. Detta kan påverka ett trauma som sker många år senare, eftersom anknytningen är grunden till vår trygghet – Människor med otrygg anknytning har större risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom efter ett trauma.

Ibland är det föräldrarna som också står för traumat, vilket skapar en otrolig konflikt i ett barn – det är själva trygghetssystemet som också är farligt. Detta kan göra det väldigt svårt för oss att gå in i relationer i vuxen ålder.

Behandling

Vid regelrätt PTSD så behandlar jag med MCT eller EMDR. Om du har varit med om ett trauma men inte utvecklat regelrätt PTSD utan andra reaktioner så gör vi en individuell bedömning av vilken metod som passar bäst för just dig.