ISTDP

Vad är IsTDP?

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en metod med psykodynamisk teorigrund. I ISTDP tar behandlare och klient bägge en mycket aktiv roll i att klienten ska förstå och befria sig från sin inre kritiker och sina känslomässiga barriärer. Jag har arbetat med ISTDP sedan 2011, och gått den treåriga utbildningen core training 2014-2017.

ISTDP kan vara en bra metod för dig som:

  • Är överväldigad av dina känslor
  • Är avstängd från dina känslor
  • Har lyckats snacka bort tidigare behandlare
  • Behöver hjälp med relationer och självkänsla