Känslor & ångest

Den som söker hjälp för sina känslor upplever sig oftast antingen överväldigad och medryckt av ångest och emotioner, eller avstängd och distanserad från sina känslor.

Vad är emotioner?

Känslor såsom ilska, sorg, glädje, kärlek, lust och hälsosam skuld kallas för emotioner. Även önskningar och längtan kan vi räkna in här. Emotioner är något som vi kan känna i vår kropp. Vi känner rushen av energi och knyter handen vi blir arga, vi blir tunga i kroppen och sänker huvudet när vi blir sorgsna. Emotioner är något som är både hälsosamt och nödvändigt för oss människor, de är bränslet som driver oss framåt och ger oss riktning i livet.

Ifall emotioner är något hälsosamt och nödvändigt för oss, hur kan det då komma sig att vi kan känna oss överväldigade av emotioner? Att man kan rentav hata sina emotioner och längta efter att få slippa dem mer än något annat?

Jo, vi kan ha lärt oss tidigare i vårt liv att våra emotioner inte är okej. Kanske vår vilja, vår ilska, vår sorg eller vår glädje inte tagits emot på ett bra sätt, vilket är smärtsamt och väcker komplicerade känslor. Då aktiveras ångest, kroppens varningssystem.

Vad är ångest?

Ångest är rädslan vi känner inför sådant som händer inom oss själva. Inte bara emotioner kan väcka ångest, utan även orostankar, minnen och bilder.

Även ångest är något vi känner i kroppen, vi kanske upplever tryck över bröstet, muskelspänning, hjärtklappning och rastlöshet. Oreglerad ångest kan innebära alla möjliga olika fysiska symtom: illamående och stressmage eller tankedimma.

Vi kan bli matta och svaga i kroppen. Har du kroppsliga symtom som läkare inte kunnat förklara så är det stor chans att dessa är symtom på oreglerad ångest. (Detta kallas medicinskt oförklarade symtom, eller MOS)

Impulsiva känslor

När ångest och emotioner blandas ihop på detta vis kan du få problem med explosiv ilska, impulsivitet, humörsvängningar och så vidare.

Avstängd från sina känslor

Vissa av oss lär oss att hantera ångesten genom att automatiskt och kanske omedvetet dra sig undan, gå upp i huvudet och kanske arbeta hårdare. Det stänger av ångesten, men det stänger också av de emotioner vi behöver för att leva, och livet blir tomt och meningsfullt, vi känner oss frånvarande, våra relationer och vår självkänsla förstörs.

Alla dessa problem går lyckligtvis att lösa med terapi. För dessa problem arbetar jag med ISTDP, en metod fokuserad på känslor. Tillsammans undersöker vi hur du hanterat känslor på sätt som blir fel, stöttar dig i att reglera din ångest och tränar dig i att kunna ha emotioner och dra styrka av dem istället för att bli överväldigad av dem.