Självkänsla & Relationer

Många som söker hjälp av mig för sin självkänsla och sina relationer har slutat att sätta värde på sig själva.

Självkritik

Det går att hamna i en dålig vana av att alltid hantera konflikter eller motgångar genom att kritisera sig själv, ifrågasätta sig själv eller pressa sig själv hårdare med krav och måsten. Vi dränker oss i våra egna negativa tankar om oss själva, och vi kanske inte ens märker det.

Vi kan ha en idé, medvetet eller omedvetet, att all denna kritik ska göra oss till bättre människor, eller att vi förtjänar den. Men det som händer oftast är att vi enbart fastnar i den och blir mer nedstämda, mer håglösa, och tycker sämre om oss själva.

Det här mönstret är vanligt vid konflikträdsla, där vi fokuserar mer på negativa tankar om oss själva än att faktiskt ställa oss på vår egen sida och ta fighten. Det är också vanligt för klienter som överarbetar och pressar sig för hårt.

Relationer

Dåliga relationer kan ha tränat in i oss att inte sätta värde på oss själva och våra behov. Vi tar med oss de mönstren i relationer som skulle kunna vara bra, eller söker upp nya dåliga relationer. Det kan handla om att vika sig i konflikter, arbeta för hårt för att gå den andre till mötes, eller bli tyst och dra sig undan i tvivel och grubblerier i stället för att få utrymme.

Behandling

I de här fallen använder jag ISTDP, en metod utformad för att hjälpa och utmana dig som klient att sluta förminska dig själv i relation till andra.