HANDLEDNING

Jag hjälper dig utvecklas som behandlare.

HANDLEDNING

Jag erbjuder dig som är behandlare (psykolog eller psykoterapeut) handledning för att förbättra din kunskap, dina färdigheter och ditt resultat i behandlingar. Jag finns tillgänglig för fysiska möten i Göteborg eller över videolänk, för individuell handledning eller i grupp.

 Mina metoder

 • Videofilmning
  Genom att du spelar in dina möten på film kan vi gå igenom dem med en noggrannhet som inte går att uppnå i pratbaserad handledning, och jag kan hjälpa dig med det du annars inte skulle vara medveten om.

 • Intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)
  Jag har utbildning och mångårig erfarenhet av ISTDP, en affektbaserad terapimetod som har en mångfald av verktyg för att hantera problem som behandlingar kan fastna i.

 • Rollspel och övningar (Deliberate Practice)
  I linje med forskningen så räcker det inte att diskutera och göra, vi måste också träna för att förändra vårt eget beteende och utvecklas som kliniker. Därför införlivar jag konkreta övningar och rollspel i handledningen.

 • Feedback-informerad terapi (FIT)
  Jag hjälper dig om du vill samla in feedback från dina patienter på ett strukturerat sätt, något som jag tror är vitalt för att få syn på vad vi annars skulle vara omedvetna om.

 

Läs mer om mina tankar om hur handledning bör fungera för att vara hjälpsam och evidensbaserad, och varför jag tycker att metoder jag arbetar med är en vinnande kombination:

 

Varför jag inte var nöjd med traditionell handledning

Min erfarenhet av handledning liknar de flesta psykologers: Vi var en grupp psykologer som regelbundet träffade vår handledare, en mer erfaren psykolog, och så berättade vi för denne om en av våra behandlingar. Vi berättade om patienten och det problem denne önskade hjälp med, och handledaren gav råd och instruktioner.

Jag tyckte ofta att handledningen kunde vara otillfredställande. Eftersom min handledare inte fick se patienten utan bara höra min berättelse om patienten, och sedan ge mig information, så tog jag med mig en tolkning av handledarens tolkning av min tolkning av patienten. (!) Det blev med andra ord ganska abstrakt och teoretiskt, när det ofta var det konkreta man behövde mest hjälp med.

Tyvärr var det inte bara min känsla…

Psykoterapin har ett stort problem

Dags för två deprimerande resultat från psykoterapiforskningen:

 • Psykologer och psykoterapeuter blir inte skickligare med erfarenhet.

 • Handledning har inte visat sig förbättra patientutfall.

Hur är det möjligt? Ju mer man gör något, desto skickligare blir man väl på det?

Svaret är att det är lite mer komplicerat än så, och det har att göra både med inövning och vad man har tillgång till för feedback på det man gör.

För att bli skickligare måste du se när lyckas

Feedback, att se resultatet av sina ansträngningar, är grunden för inlärning av färdigheter. Olika färdigheter har olika tydlig feedback, och detta avgör hur lätt eller svårt det är att bli skickligare på en färdighet. Kirurger till exempel, får en omedelbar och tydlig feedback på sina insatser. Det syns genast om snittet är rätt utfört och operationen går som planerat, eller om något går fel. Tack vare detta blir kirurger blir skickligare och skickligare ju mer erfarna de blir. Psykologer och psykoterapeuter däremot får inte tydlig eller direkt feedback på sina insatser. En lyckad intervention får resultat under de kommande dagarna, veckorna och åren i patientens liv. Och om patientens liv förbättras på grund av en terapisituation, hur kan vi identifiera exakt vad som hjälpte patienten? Var det en speciell intervention vi gjorde? Eller var det ett speciellt sätt vi anpassade interventionen på som fick det att klicka för patienten?

De här svårigheterna leder till att överlag så blir psykologer och psykoterapeuter faktiskt inte skickligare ju erfarnare de blir!

Den som vill bli skickligare på terapi måste alltså hitta källor till feedback som ger så snabb och så tydlig information som möjligt om sina interventioner

(Ett annat intressant exempel på detta är spel och sport, som har otroligt tydliga feedbackmekanismer, vilket också är vad som gör dom så intressanta för oss)

Videobaserad handledning

För mig kom lyftet när jag i och med min ISTDP-utbildning slutade med pratbaserad handledning och påbörjade videobaserad handledning. Det vill säga, istället för att verbalt berätta för en handledare så tittade vi på en videoupptagning från sessionen. På det här viset lärde jag mig otroligt mycket mer.

För det första så kunde handledaren se saker hos min patient som jag själv var omedveten om. Jag kanske inte kunde se de små detaljerna som avslöjar att patienten var överväldigad eller ägnade sig åt undvikandebeteenden i rummet.

För det andra så kunde handledaren se saker hos mig som jag själv var omedveten om, och ge återkoppling på det. Jag kanske inte märkte att jag missat viktiga steg i samtalet, eller att jag backat undan för något jag omedvetet känt mig obekväm inför.

Att i handledning få hjälp med det som vi som kliniska psykologer är omedvetna om menar jag är otroligt viktigt, det är det som vi behöver mest hjälp med! Men eftersom vi är omedvetna om det så är det också omöjligt för oss att berätta för en handledare om det. Vi måste ha en objektiv videoupptagning för att få syn på detta. Därför erbjuder jag också själv videobaserad handledning.

Intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Jag har utbildat mig och arbetat med ISTDP sedan 2014. ISTDP är en affektbaserad terapimetod med teoretisk grund i psykodynamiken, man arbetar alltså med att identifiera och deaktivera automatiska och omedvetna undvikandebeteenden och kontrollbeteenden inför inre affekt (Ilska, sorg, glädje, skuld, ångest) för att på så sätt komma tillrätta med ångest, depression, relationsproblem, osv.

Två kvaliteter jag framförallt uppskattar med ISTDP:

 • Det ger en bred verktygslåda för att korrekt diagnosticera och adressera patientens blockeringar i varje givet ögonblick. Detta ger bra verktyg för att hantera terapisvårigheter som annars kan få behandlingar att misslyckas.

 • Genom att bemästra den här ögonblicksdiagnosticeringen kan vi som behandlare se när patienten är i det optimala behandlingsfönstret (suckar, vrider händerna, lutar sig framåt, t. ex) eller när patienten går över en tröskel för sin egen kapacitet. (blir förvirrad, får tankedimma, får magsymtom, t. ex) Detta innebär att vi får ytterligare en ovärdelig källa till feedback som är både tydlig och omedelbar för vilka interventioner vi gör som träffar rätt.

Jag kan tänka mig tre motivationer till att gå i ISTDP-baserad handledning:

 • Du vill lära dig och bemästra ISTDP som metod

 • Du är psykodynamiker och vill få konkreta verktyg för att arbeta affektbaserat

 • Du önskar förbättra dina färdigheter att handskas med falluckor som kan uppkomma i alla behandlingar oavsett metod, såsom att patienten är överväldigad utan att visa det, patienten fastnar i hopplöshet, patienten undviker att ta sitt eget ansvar i behandlingen, du fastnar i överföringar och projektioner i behandlingen, osv.

Rollspel och övningar

Något som faktiskt har visat sig ha evidens för att öka skickligheten hos oss som kliniker är att få träna. Träna på specifika interventioner, träna på våra empatiska och sociala färdigheter, och att upptäcka när vi själva börjar undvika i terapirummet och träna oss på att stanna kvar och inte byta kurs för att göra det enklare för oss.

Detta tränande kallas för “deliberate practice” och i vår handledning försöker vi hitta övningar för dig att träna på mellan handledningar för att du faktiskt ska förbättra dina färdigheter och bli skickligare.

Att träna är något annat än att göra – Ett fotbollslag inte kan endast spela matcher, utan måste träna mellan matcherna. En violinist kan inte lägga utan måste repetera mellan konserterna. På samma sätt så behöver psykologer och psykoterapeuter lägga tid på träning mellan sessioner om man vill förbättra sin prestation över tid.

Feedback-informerad terapi

Feedback-informerad terapi innebär att på ett strukturerat sätt samla in feedback från patienten hur dennes livstillfredställelse påverkas av vår behandling och hur patienten uppfattar vårt samarbete.

Vi psykologer och psykoterapeuter tenderar att genomgående överskatta hur effektiv vår insats är, och som patient är det förstås inte så lätt att spontant säga till oss som experter ”Du, det är inte helt tydligt för mig exakt hur den här insatsen ska hjälpa mig” eller ta upp tvivel och otydligheter i vår arbetsrelation.Därför är det värdefullt att på ett strukturerat sätt samla in denna informationen, och detta blir en till källa till information om sådant vi annars är omedvetna om.

Vill du arbeta med feedback-informerad terapi för att förstärka dina behandlingsresultat så kan jag hjälpa dig med detta i handledning!

KONTAKTA MIG FÖR HANDLEDNINGSFÖRFÅGAN