Handledning

För dig som själv arbetar med psykoterapi kan jag erbjuda handledning, både fysiska möten och videolänk är möjliga för mig. Jag handleder i första hand utifrån ISTDP, men har också med mina erfarenheter från KBT och MCT.

Jag genomgick core training i ISTDP 2014-2017 under leg. psykolog Tobias Nordqvist, och för att utveckla mig som kliniker och handledare går för närvarande i handledning under Tobias Nordqvist och professor Allan Abbass, som drivit mycket av forskningen kring ISTDP. Jag tränar mig också i Feedback-Informed Therapy (FIT) och deliberate practice, metoder för psykologer och psykoterapeuter att utveckla sina färdigheter och sin yrkesroll.

Du som är intresserad av handledning kanske själv önskar lära dig ISTDP, eller så har du din egen metod men är intresserad av att lära dig mer av de verktygen som finns för att komma vidare där man som behandlare fastnar eller blir förvirrad.

Kontakta mig för en offert.

Telefon: 072-172 28 30

Mail: kontakt@psykologcederholm.se