Psykoterapi

Terapi och handledning i Göteborg eller över videolänk.

Hej!

Mitt namn är Arvid Cederholm, jag är legitimerad psykolog och jag erbjuder psykoterapi. Jag har arbetat med psykoterapi sedan 2012, såväl privat som på vårdcentral och på psykiatrisk vuxenmottagning. Jag har alltså erfarenhet av alla nivåer av psykologiska problem.

Min stil är aktiv och personlig, jag anser inte att det räcker för en psykolog att sitta och humma under ett möte. Istället måste jag aktivt hjälpa dig som klient när du till exempel fastnar i tankar, blir överväldigad av känslor, eller faller ner i rädsla, självkritik eller uppgivenhet. Ofta är dessa reaktioner automatiska och omedvetna, och du behöver hjälp utifrån för att få syn på, förstå och ta kontroll över dem så att de inte kan sabotera ditt liv mera.
Jag arbetar framförallt med ISTDP, en metod fokuserad på känslor och relationer, och MCT, en metod fokuserad på oro, grubblande och övertänkande. Som komplement använder jag ibland EMDR, en metod för behandling av posttraumatisk stress, och KBT, en metod för konkret beteendeförändring. Slutligen är jag utbildad i HBTQI-kompetens.

Jag har stor respekt för dig som överväger att börja en psykoterapi, för det innebär en stor investering. Du investerar inte bara dina pengar, utan också din tid, din energi, ditt förtroende för en behandlare, och ditt hopp om ett bättre liv. Därför måste du få bästa möjliga chanser att lyckas.

Oftast ger den här investeringen mycket bra utdelning, 60-70% av psykoterapiförsök leder till signifikant förbättring. Men 30-40% av psykoterapier får otillräckliga resultat. Och här är det olika mellan olika behandlare – Vissar lyckas mycket oftare, andra lyckas mer sällan. Alla psykologer och psykoterapeuter är tyvärr inte medvetna om denna statistik, och vad de faktiskt behöver göra för att bli utmärkta behandlare. De goda nyheterna är att det finns mycket som faktiskt går att göra för att bli en riktigt bra behandlare, och som vi har bevis för att det funkar.

För att få så bra resultat som möjligt så använder jag mig av flera kvalitetssäkringar:

 

  • Jag är kunnig i flera olika metoder, eftersom det inte finns en magisk metod som fungerar bäst för alla. Detta ger mig möjligheten att välja metod efter just dina behov.
  • Feedback-informerad terapi. Jag använder appen MyOutcomes för att följa din utveckling under behandlingens gång. Inför varje möte så fyller du hur ditt mående har varit den senaste veckan, och jag följer detta för att kontrollera att behandlingen får effekt, och ifall den inte fått det kan vi snabbt undersöka varför och problemlösa.
    Efter varje möte fyller du i en kort utvärdering av hur du upplevde vårt samarbete så att jag även där kan korrigera kursen så att du får bästa möjliga behandling.
  • Videofilmning. Om du ger ditt samtycke så filmar jag våra möten för att kunna gå tillbaka till dem i efterhand för att utvärdera och förbättra mitt arbete, eller för att kunna analysera dem tillsammans med en handledare.
  • Målinriktad träning. Deliberate Practice är en metod för att systematiskt träna upp sin skicklighet och kapacitet som behandlare, och en av de få saker som har vetenskapligt stöd i att det gör behandlare skickligare. Det här är något du som klient aldrig ser mig göra – du ser bara resultatet av det när jag arbetar med dig.

Mitt mål är att vara en utmärkt behandlare, och att erbjuda dig excellent hjälp med mycket god chans att lyckas. Mitt mål är att min hjälp ska vara effektiv, varm och personlig, och underbyggd med forskning.
Om du väljer att satsa på behandlingen och är villig att ge mig ärlig feedback på när jag lyckas med detta mål och när jag inte gör det – då har vi bästa möjliga chans att tillsammans uppnå dina mål.

Om du vill kontakta mig för att påbörja terapi:

Om du redan är patient och vill boka nya tider: