EMDR

Vad är EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) är en metod för behandling av traumatiska minnen och posttraumatisk stress (PTSD). Istället för ord använder man en teknik med ögonrörelser för att behandla trauma. Jag har en grundutbildning i EMDR och använder det ibland som ett komplement till ISTDP och MCT.