KBT

Vad är KBT?

Beteendeterapi (KBT) är en metod för att förändra tanke och beteendemönster. Jag är utbildad i KBT i och med min psykologutbildning, och använde det mycket när jag arbetade på digital vårdcentral. Nu använder jag det ibland som ett komplement till ISTDP och MCT när du som klient behöver hjälp med en avgränsad beteendeförändring.