HBTQI-kompetens

Vad är HBTQI-kompetens?

På grund av minoritetsstress har HBTQI-personer förhöjd risk för psykologisk ohälsa, och ibland har man som HBTQI-person även negativa erfarenheter av vårdkontakter. Man kan ha bemötts med okunskap eller oreflekterad normativitet jämtemot ens identitet eller partnerval. Detta gör det mycket svårare för en att få effektiv vård.

Jag har satt mig in i kunskap kring HBTQI-frågor för att undvika sådana snedsteg och kunna ge lika god vård oavsett sexuell identitet och könsidentitet, och även gått en högskolekurs i HBTQI-kompetens. Välkommen!