Orostankar

Orostankar, självmedvetenhet, prestationskrav, övertänkande – Det finns många olika tillstånd där vi upplever att vi tappat kontrollen över våra tankar och de tar över våra liv – vår tid, vår uppmärksamhet, vår energi och vårt humör. Kanske så till den grad att vi tänker att det bara är så det ska vara och att detta inte är något vi kan ta kontrollen över.

 

Social fobi

Social fobi innebär att bli mycket uppstressad i sociala situationer. (skolan, jobbet, dejting, med vänner, hålla en presentation eller stå på scen till exempel) Huvudet fylls med tankar på hur stressade vi är, och att alla kan se hur stressade vi är, vilket gör det än mer stressande.

Panikångest

Alla kan få ångestupplevelser i kroppen, i form av till exempel muskelspänning, tryck över bröstet, illamående eller magproblem, svaghet, påverkad syn och hörsel eller tankedimma. Panikångest kännetecknas av att dessa symtom kommer plötsligt och oväntat, och att man börjar utveckla en oro och vaksamhet för själva panikångesten, som håller liv i problemet. 

Kanske börjar man hela tiden vara lite på spänn för att vara redo för en panikattack, man kanske börjar undvika att köra bil, åka kollektivt eller gå i affärer för att inte få en panikattack i en sådan situation. Den här rädslan och undvikandet förstärker ångesten och gör livet sämre.

Hälsoångest

Hälsoångest är oron för att bli sjuk. Detta blir ett problem när mer och mer tid och energi går åt till att scanna av kroppen efter tecken på sjukdom och reagera med stress på de (normala) upplevelser man upptäcker.

Tvång (OCD)

Tvång kan innebära både tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är oönskande tankar som det upplevs att vi inte har kontroll över och att de tränger sig på. Det kan till exempel vara påträngande tankar på att tappa kontrollen över sig själv, att skada någon, att bli smittad med sjukdom, tviveltankar eller sexualla tankar.

Tvångshandlingar är små beteenden som man känner sig tvingad att göra för att motbevisa tvångstankarna och tillfälligt lindra sin oro.

Tvång kan vara ett allvarligt tillstånd på det sättet att det kan fullständigt ta över ens liv.

Perfektionism och prokrastination

Perfektionism innebär ett övertänkande av krav och prestationstankar inför en arbetsuppgift. Detta kan äta upp alltför mycket tid och energi, och till slut bli förlamande. Vilket i sin tur kan innebära prokrastination, dvs att vi skjuter upp det vi måste göra till senare.

Det är lätt att tänka att man är lat när man skjuter upp sådant som måste göras. Sanningen är oftare att vi sätter för mycket press på oss själva.

Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat Ångestsyndrom innebär en intensiv oro som inte begränsar sig till ett enda område. Orostankarna kan handla om hälsa, relationer, möjliga katastrofer, världsläget, och så vidare. När en oro tar slut tar en ny oro vid. Generaliserat Ångestsyndrom är ett tillstånd som kan leda till såväl utmattning och stress som uppgivenhet, och det innebär ofta ett mycket stort hinder i ens liv.

Behandling

Samtidigt som dessa tillstånd kan vara mycket handikappande så är de också möjliga att behandla, med god effekt. För dessa orostillstånd arbetar jag med metakognitiv terapi (MCT) för att hjälpa dig som klient att förändra din relation till dina tankar i grunden, så att du kan befria dig från oro, ältande och övertänkande.