Depression

Vad är Depression?

Depression kan innebära många olika saker, och du behöver inte känna igen dig i alla dessa tecken för att vara deprimerad:

  • Nedstämdhet
  • Malande negativa tankar och självkritik
  • Trötthet och brist på ork
  • Irritabilitet
  • Ångest och kroppsliga symtom
  • Brist på lust och intresse för sådant som annars skulle vara roligt
  • Upplevelse av meningslöshet och hopplöshet
  • Passivitet och undvikande av aktiviteter
  • Självhat och självmordstankar

En mild depression kan upplevas som bara nedstämdhet, medans en svår depression kan vara fullständigt förödande för ditt liv. Därför är det viktigt att söka hjälp och inte spendera mer tid av ditt liv på att leva fast i en depression. Jag arbetar med både ISTDP och MCT för att behandla depression. Vilken metod som är mest hjälpsam för just dig beror på karaktären av din din depression.