Sexualitet

Vad är Sexualitet?

Sex och sexuell läggning kan vara något som tar emot att ta upp med sin psykolog. Men sex är en del av livskvalitet och något du kan få hjälp med. Hur det fungerar sexuellt för dig kan också ge viktig information om de psykologiska problem du brottas med generellt.

Då och då är sexuella problem något som dyker upp i samtalet med en klient. Det kan vara lätt att tro att sex inte är något man ska prata om med sin psykolog, men även sex är beteenden, känslor och tankar – Något vi psykologer är specialiserade på att hjälpa till med.

Är du HBTQ-person så kanske du också har dåliga erfarenheter av att prata om din sexuella läggning i vården. Det kanske är något som du upplever har förbisetts, ignorerats eller fokuserats alldeles för mycket på.

Jag har utbildning i HBTQ-kompetens för att kunna ge god vård till alla patienter oavsett sexuell läggning.