Terapi

Du som patient kommer till mig med något otroligt viktigt: Ditt mående och din lycka. Du investerar tid, pengar och förtroende för att vi tillsammans ska åstadkomma en förändring som ska vara till nytta för dig resten av ditt liv.

Att jag lyckas vara någon som förstår dig och du har förtroende för är superviktigt, men bara det räcker inte hela vägen. Därför har jag ett löfte till dig att behandlingen ska vara solid och ha vetenskapligt stöd, och jag arbetar på fyra sätt för att hålla detta löfte: Vetenskaplig metod, filma och utvärdera möten, utvärdera behandlingsutfall och min egen färdighetsträning.

Vetenskaplig metod

Jag arbetar med ISTDP (intensiv psykodynamisk korttidsterapi), en metod på frammarsch och med gott forskningsstöd. ISTDP har visat sig effektivt vid behandling av känslomässiga problem såsom ångest, oro, depression, självkritik och relationsproblem.

Psykologer oavsett arbetsmetod är eniga om att dessa känslomässiga problem hålls levande av våra egna undvikandebeteenden, ofta omedvetet – beteenden som någon gång fungerat som skydd mot smärta eller konflikt, men som nu håller oss tillbaka.

I en ISTDP-behandling startar vi ett intensivt och fokuserat arbete där jag tar en aktiv roll i att hjälpa dig se och bryta dessa omedvetna beteenden här-och-nu. för att till slut kunna bryta dessa beteendemönsters kontroll över dig, så att du kan komma närmare det du står för och det du behöver för att ta hand om dig själv på ett bra sätt.

Psykolog Arvid A Cederholm

Film

Inte alla terapier lyckas med sina behandlingsmål. De omedvetna beteenden som saboterat i ditt liv kan sabotera även en terapi och hindra dig från att nå dina mål fullt ut om inte behandlaren lyckas fånga upp och medvetandegöra dem. Jag filmar alla terapimöten för att kunna utvärdera i efterhand, själv eller med handledare, vilket är ett effektivt sätt att minska den risken och höja effekten på behandlingen. Det är frivilligt att bli filmad.

Teknologi höjer behandlingens kvalitet

Utvärdering av behandlingsutfall

Mellan våra möten kommer du via dator eller smartphone kunna skatta ditt mående och hur hjälpsamma du uppfattar våra möten. Det gör att vi får data på att behandlingen ger effekt, vilka möten som varit hjälpsamma och vilka som inte varit det. Forskningen visar att behandlarens intuition inte räcker för att avgöra detta, det behövs data för att fånga det som behandlaren missar.

Träning

Jag avsätter arbetstid för träning av de färdigheter jag använder i vår behandling. Inte handledning eller utbildning alltså, utan ren innötning av färdigheter. Forskningen visar att detta är nödvändigt för att utvecklas som behandlare. Detta är inget du som patient ser när du sitter tillsammans med mig, men jag tycker det är viktigt att informera om detta – Du som patient ska kunna kvalitetsgranska din behandlande psykolog genom att fråga hur han eller hon tränar sina färdigheter.

Forskning

Om du vill granska forskningen bakom det jag skriver om ovan kan du läsa vidare här: