Psykoterapi

Du som klient kommer till mig med något otroligt viktigt: Ditt mående och din lycka. Du investerar tid, pengar och förtroende för att vi tillsammans ska åstadkomma en förändring som ska vara till nytta för dig resten av ditt liv.

Att jag lyckas vara någon som förstår dig och du har förtroende för är superviktigt, men bara det räcker inte hela vägen. Psykologer begår misstag och är otydliga, precis som alla andra människor, och inte alla psykologiska behandlingar lyckas.

Därför ger jag som psykolog ett löfte till dig som klient att göra allt jag kan för att minimera misstag och ineffektiv behandling, och jag arbetar på tre sätt för att hålla detta löfte: Feedback-informerad terapi, vetenskapligt underbyggd metod samt att filma och utvärdera möten.

Feedback-informerad terapi

Jag använder metoden feedback-informerad terapi, eller FIT för att höja kvaliteten på din behandling. Det innebär att du som klient får under behandlingens gång kontinuerligt skatta hur du upplever din tillfredställelse i livet. Detta för att vi ska kunna se att behandlingen får resultat där det räknas – i ditt liv. Vi har också en kort strukturerad utvärdering efter varje möte för att stämma av att vi är på rätt väg och arbetar på ett sätt som känns rätt för dig. Detta blir ett sätt att fånga upp misstag och förtydliga sådant som varit otydligt för dig som klient.

Du har också själv tillgång till dessa mätningar i din egen mobiltelefon eller dator.

Feedback informerad terapi
Psykolog Arvid A Cederholm

Vetenskaplig metod

Jag arbetar med ISTDP och MCT, två metoder med forskningsstöd för sin effektivitet. Du som klient har rätt att veta ”innehållsförteckningen” på det vi gör, att jag håller mig till något som har bevisad effekt, och du kan även granska och göra dina egna efterforskningar på dessa metoder om du skulle vilja.

Film

Jag filmar alla terapimöten för att kunna utvärdera i efterhand, själv eller med handledare, vilket är ett effektivt sätt att minska risken att jag missar något viktigt, och det höjer effekten på behandlingen. Det är frivilligt att bli filmad.

Terapi film

Forskning

Om du vill granska forskningen bakom det jag skriver om ovan kan du läsa vidare här: