Om mig

Hej!

Mitt namn är Arvid Askmar Cederholm, legitimerad psykolog och medlem i Sveriges psykologförbund. Jag har HBTQ-kompetens. Det är självklart att alla ska få ett bra bemötande i vård, oavsett sexualitet, identitet, politisk tillhörighet.

  • Jag kan erbjuda terapi på svenska och engelska.
  • Med det sättet som jag arbetar på hjälper jag dig att se och stoppa de beteenden och reaktioner som i längden gör dig olycklig, här och nu i terapirummet.
  • Förutom psykoterapi så arbetar jag med psykologi i klimatfrågan.
  • Utöver det tycker jag att man ska kunna prata om sex, politik och andlighet med sin psykolog.

Jag är utbildad i psykoterapimetoden ISTDP och är styrelsemedlem i ISTDP Sveriges styrelse. Jag har varit en av de första behandlarna i Sverige som började arbeta med denna växande metod. Jag har också grundutbildning i KBT, EMDR och psykodynamisk terapi.

För mig är psykoterapi ett djupt möte mellan två människor, och ett möte som kan förändra världen. Jag är tacksam över att få ha sådana möten varje dag.

Är jag rätt för dig?

Är jag rätt psykolog för dig? Det bästa sättet för dig att veta är att träffas så vi båda kan känna efter. Jag startar behandlingar med ett längre första möte på 1,5 timmar, och efter detta möte kommer du förmodligen ha en ganska bra bild av vem jag är och huruvida det arbetssätt jag erbjuder känns rätt för dig.

Jag kan även hjälpa dig att komma i kontakt med andra legitimerade psykologer eller psykoterapeuter ifall du inte skulle känna att mitt arbetssätt är rätt för dig, eller ifall jag tror att någon annan är mer kvalificerad att hjälpa dig.

ISTDP

ISTDP är en modern psykodynamisk terapiform som ger en väldigt bred verktygslåda för mig att hjälpa en klient. Tillsammans gör vi ett intensivt arbete för att få syn på vad du omedvetet gör som saboterar för dig och bryter dessa mönster för att den du vill vara ska få utrymme. ISTDP är en effektivt behandling för problem med känslor, relationer, självkänsla, självsabotage, avstängdhet, depression och ångest.

MCT

MCT är en modern kognitiv terapiform som hjälper dig ta kontrollen över hur mycket tid du spenderar på ältande, grubblande, oroande och ifrågasättande tankar. Tid som kan läggas på närvaro och sinnesfrid istället för meningslöst ältande som gör dig nedstämd, paralyserad och stressad. MCT är en effektiv behandling för problem med ångest, depression, GAD, grubblande, övertänkande och prokrastinerande.

Om du vill veta mer

Vad innebär legitimerad psykolog?

Jag är legitimerad psykolog, vilket innebär att jag fullföljt psykologprogrammet och ett års praktik. Jag förbinder mig att följa hälso- och sjukvårdslagen, står under socialstyrelsens tillsyn, och följer psykologförbundets etiska regler: Att i mitt arbete visa respekt för individens integritet, visa yrkesmässig kompetens, tar ansvar för att inte missköta eller skada andra, och visa professionalism.

Vad innebär journalföring och tystnadsplikt?

Jag journalför vår kontakt och för också terapianteckningar. Journalen är sekretessbelagd, men du har rätt att läsa den och kan också bevilja andra vårdkontakter att läsa den. Journal ska sparas i minst 10 år. Terapianteckningar ska förstöras när behandlingen avslutas. Jag har tystnadsplikt och får inte sprida vidare uppgifter som kan knytas till dig. Jag har endast rätt att bryta tystnadsplikt ifall det kan hindra ett allvarligt brott från att begås eller att någon tar skada. Jag är skyldig att bryta tystnadsplikt för att anmäla allvarliga brott som kan begås eller när barn far illa.