Metoder

Metoder jag arbetar med

Jag arbetar framförallt med ISTDP, en metod fokuserad på känslor och relationer, och MCT, en metod fokuserad på oro, grubblande och övertänkande. Som komplement använder jag ibland EMDR, en metod för behandling av posttraumatisk stress, och KBT, en metod för konkret beteendeförändring.

Lista på mina metoder: